2021-03-19 d. Nr. V-576. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. V-465 ,,DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ" PAKEITIMO

 2021-03-05 d. Nr. ADOC-V1.0 Kalvarijos sav. administracijos direktoriaus įsakymas "DĖL PASIRENGIMO AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBOMS IR

PRATYBOMS ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ VYKDYMO KALVARIJOS
SAVIVALDYBĖJE"