Direktorius - Edvardas Venslova

                                                                                                                   Metodininkė - Laura Blažaitienė

                                                                                                                   Vyr. buhalterė - Danguolė Giraitienė

                                                                                                                   Ūkvedys - Žydrūnas Botyrius

                                                                                                                   Vairuotojas - Vytautas Rumbauskas