fasadas

 

Kalvarijos sporto centro misija – sudaryti visiems savivaldybės gyventojams vienodas galimybes sportuoti, gerinti sportinį meistriškumą, gerinti užimtumą laisvu nuo darbo ir mokslo metu, gerinti tarpusavio santykius, plėtoti draugiškus santykius su kitais Marijampolės regiono ir Respublikos sportininkais. Sudaryti sąlygas geriausiems Kalvarijos savivaldybės sportininkams siekti sportinio meistriškumo kitose sporto mokymo ir ugdymo įstaigose. Ugdyti sportininkų gebėjimą būti savarankiškais ir atsakingais šiuolaikinėje visuomenėje, naudotis šiuolaikinio sporto mokslo pasiekimais, norėti ir sugebėti nuolat tobulinti, kurti savo ir bendruomenės gyvenimą.